ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน หนึ่งในสวัสดิการที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

เสื้อฟอร์มพนักงาน สวัสดิการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท

ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน

ปัจจุบันการเลือกที่ทำงานของคนยุคใหม่ นอกจากจะดูที่เงินเดือน ความสะดวกของสถานที่ทำงาน แล้วยังคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่สามารถให้ได้อีกด้วย รวมถึงทุกวันนี้มีหลากหลายบริษัทได้ทำการ PR บริษัทตัวเองให้เป็นองค์กรในฝัน ซึ่งนอกจากข้อดีของการมีสวัสดิการแล้ว ยังเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานที่พนักงานควรได้รับ รวมถึงการเสนอสวัสดิการเพิ่มเติม จะช่วยให้สามารถจูงใจบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพได้


เพราะสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพนักงานให้อยู่กับองค์กร หรือ แก้ปัญหาพนักงานลาออกบ่อย ไม่ได้มีเพียงแค่เนื้องาน และเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส หรือวันลากิจฉุกเฉิน เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าสวัสดิการเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ ถ้าสวัสดิการไม่ดีก็มีส่วนทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้ เช่น ไม่มีโบนัสประจำปี ไม่มีท่องเที่ยวประจำปี หรือแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ อย่างชุด “ยูนิฟอร์มพนักงาน” ก็ล้วนแต่เป็นสวัสดิการที่เอื้อประโยชน์ต่อพนักงาน และบริษัทก็ควรมีสวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงาน

ทอฟฟี่ บูติก ได้ขอนำข้อมูลจากการสำรวจ Laws of Attraction จาก JobsDB พบว่า ในสายงานธนาคาร พนักงานให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์มพนักงาน อยู่ที่ 21.6% เช่นเดียวกับธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล ที่พนักงานให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์มพนักงานที่ 20.1% ต่างจากธุรกิจโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/การตลาด ที่ให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์มพนักงานเพียง 7% นั่นก็เพราะสายงานโฆษณาจะมีความฟรีสไตล์ในการแต่งกายชุดทำงาน มากกว่าสายอาชีพอื่น ที่การสวมใส่ยูนิฟอร์มพนักงานเป็นเหมือนภาพลักษณ์ให้กับองค์กร


แต่มีกลุ่มงานอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องใช้เสื้อฟอร์มพนักงาน คือ “กลุ่มพนักงานโรงงาน” เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภัย และความประหยัด ดังนั้นเราจึงมาวิเคราะห์ว่าเสื้อฟอร์มพนักงานสำคัญอย่างไร


ต้องบอกว่าชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่องค์กรมักจัดหาให้กับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ให้องค์กร ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพนักงานในเรื่องเสื้อผ้าไปได้มากทีเดียว โดยที่ชุดฟอร์มพนักงานโรงงานที่จัดหาให้กับพนักงานนั้น ควรเป็นดังนี้

 1. ควรมีขนาดพอดีกับผู้สวมใส่ เพื่อความคล่องแคล่วในการทำงาน / เพื่อความทะมัดทะแมงในการทำงาน บางองค์กรมีการวัดขนาดตัวพนักงานแต่ะคน ขณะที่บางองค์กรกำหนดไซส์มาตรฐาน S, M, L, XL เพื่อกำหนดขนาดชุดให้กับพนักงานแต่ละคน

 2. เสื้อผ้ามีความสะอาดเรียบร้อย ควรจัดหาชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน ให้พนักงานอย่างน้อย คนละ 2-3 ชุด เพื่อให้พนักงานสลับใส่ในแต่ละวัน


จากข้อมูลข้างต้น เรามารู้จักประเภทของชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ซึ่งครั้งนี้ขอแนะนำ 2 ประเภท ดังนี้

 1. เสื้อฟอร์มพนักงาน / เสื้อโปโลพนักงาน : วัตถุประสงค์หลักที่องค์กรให้ชุดยูนิฟอร์มกับพนักงานก็เพื่อให้แบรนด์ หรือองค์กรเป็นที่จดจำ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของพนักงานลงได้ เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ ตลอด

 2. ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน : วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน ซึ่งบางครั้งแต่ละโรงงาน อาจแยกยูนิฟอร์มพนักงานเป็นแต่ละแผนกอีกด้วย เพราะโรงงานจะมีจำนวนพนักงาน และฝ่ายต่าง ๆ แยกออกไปอีกนั่นเอง

 

ทำไมชุดฟอร์มพนักงานโรงงานถึงเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

เรารวบรวมเหตุผลที่น่าสนใจไว้ 5 ข้อ ดังนี้

 1. ความเป็นเอกลักษณ์ : การสร้างแบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ปรารถนา และการใส่ยูนิฟอร์มพนักงานที่มีโลโก้ของบริษัทอยู่ สามารถทำให้ลูกค้ามองเห็นและจดจำได้ การสวมใส่ยูนิฟอร์มพนักงานของบริษัทจึงเป็นการโฆษณาภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย


 2. ปลอดภัยต่อการทำงาน : ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงชุดฟอร์มพนักงานโรงงานที่เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานงานของพนักงานได้ เช่น ช่วยป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักร หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ
   

 3. การแต่งเครื่องแบบยูนิฟอร์มพนักงานช่วยสร้างแรงจูงใจ : เพราะตัวของพนักงานในชุดยูนิฟอร์ม สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทนั้น ๆ ได้ ดังนั้น พนักงานที่สวมเสื้อฟอร์มพนักงาน / เสื้อโปโลพนักงาน จึงมีแนวโน้มที่จะดูแลภาพลักษณ์ของพวกเขาให้ดูดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ชุดยูนิฟอร์มยังทำให้พวกเขาดูมีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย


 4. ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเสื่อผ้าใส่ : การมียูนิฟอร์มพนักงานจะช่วยลดความกังวลในยามเช้าว่า วันนี้จะใส่อะไรไปทำงานดี? เสื้อตัวนี้เมื่อวันก่อนเพิ่งใส่ไปเอง คนจะจำได้มั้ยนะ? ปัญหาการเลือกเสื้อผ้าเหล่านี้จะหมดไป เมื่อมีเสื้อฟอร์มพนักงาน / เสื้อโปโลพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเงินในการหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ อีกด้วย


 5. สร้างความรู้สึกเป็นทีมเวิร์ก : พนักงานที่แต่งกายในลักษณะเดียวกัน จะช่วยสร้างความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีมอีกด้วย คนที่ใส่เสื้อฟอร์มพนักงานเดียวกัน จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางจิตวิทยาว่า “เราทุกคนเป็นทีมเดียวกัน” นั่นเอง

หลาย ๆ บริษัทคงจะได้ทราบเหตุผลดี ๆ ในการใส่ยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อโปโลพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน กันแล้ว คงกำลังคิดอยากจะลองสั่งผลิตเสื้อโปโลพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน กันดูบ้างแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามอีกเรื่องเลยก็คือ การเลือกร้านที่รับผลิตเสื้อ ยูนิฟอร์มพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน เพื่อที่จะสามารถกำหนดเนื้อผ้า และวัสดุของชุดยูนิฟอร์มให้ตรงกับรูปแบบของการทำงาน หรือแม้แต่สามารถกำหนดงบประมาณในการสั่งผลิตได้เอง

บริษัท ทอฟฟี่ บูติก จำกัด รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกรูปแบบ รับผลิตเสื้อช็อป ยูนิฟอร์มพนักงาน ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม สามารถผลิตได้ตามแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ อีกทั้งยังมีระบบงานพิมพ์-งานปักเอง พร้อมทั้งบริการจัดส่งทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลามากว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอยู่เสมอ ทอฟฟี่ บูติก มีทีมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและตัดเย็บคอยให้คำปรึกษา และยังเป็น One Stop Service มาที่นี่ที่เดียวจบ ครบทั้งเรื่องผ้าและเรื่องรูปแบบในการตัดเย็บ

 

บริษัท ทอฟฟี่ บูติค จำกัด

เรามีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการรับผลิตเสื้อ ยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม และอื่นๆ เรามีทีมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและตัดเย็บคอยให้คำปรึกษา และเรายังเป็น One Stop Service มาที่นี่ที่เดียวจบ ครบทั้งเรื่องผ้าและเรื่องรูปแบบในการตัดเย็บ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า หากเลือกมาผลิตเสื้อโปโล หรือชุดยูนิฟอร์มพนักงานกับทางเราจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพกลับไปอย่างแน่นอน

 

ติดต่อรับบริการและติดตามข่าวสาร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้ที่
โทร. 02-874-0205-7
มือถือ : 084-099-3799, 095-639-6142
Line : @toffyboutique
Facebook : https://www.facebook.com/toffyboutique/
Email : sales@toffyboutique.com

Comments are closed.