รู้มั้ย สีเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน มีผลตามหลักจิตวิทยา!

รู้หรือไม่ สีเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน
เสื้อโปโลพนักงาน มีผลในเรื่องของภาพลักษณ์ บุคคลิกภาพตามหลักจิตวิทยา!

สีเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสื้อผ้านั้นมีบทบาทในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการทำงาน อย่างยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานนั้นก็ส่งผลต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ รวมถึงปกป้องร่างกายจากสิ่งภายนอก ทั้งนี้ สีของยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานเองก็ส่งผลด้านจิตวิทยาเช่นกัน เพราะสีสันแต่ละสีนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายในตัวเอง อีกทั้งยังส่งผลต่อความรู้สึก ทั้งกับผู้ที่สวมใส่ และผู้อื่นอีกด้วย

 

ยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานมีความสำคัญอย่างไร?

ยูนิฟอร์มพนักงานนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นสวัสดิการจากองค์กร หรือบริษัทที่มอบให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ และสร้างภาพจำให้แก่องค์กรไปในตัวด้วย นอกจากนี้ยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานนั้นก็ยังมีความสำคัญ และมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยให้พนักงานไม่รู้สึกถึงความแปลกแยก หรือแตกต่าง

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อฟอร์มพนักงาน ช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาในการเลือกสรรเสื้อผ้า ชุดทำงาน รวมถึงช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่เพื่อทำงานอีกด้วย

 • การสวมเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน ช่วยสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกันภายในองค์กร เนื่องจากพนักงานสวมใส่เสื้อฟอร์มเดียวกันนั้นก็ช่วยส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงความเท่าเทียมกัน เพราะทุก ๆ คน สวมใส่เสื้อแบบเดียวกัน ช่วยลดความรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำภายในองค์กรได้

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน หรือชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน ช่วยให้พนักงานผู้สวมใส่สัมผัสได้ถึงความคล่องตัว ทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้สวมใส่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชุดฟอร์มพนักงานโรงงานสำหรับการทำงานเฉพาะทางที่จะมีวัสดุ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานนั้นๆ โดยเฉพาะ จึงส่งผลให้ผู้สวมใส่ปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำงาน

 • การสวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน หรือเสื้อฟอร์มพนักงานนั้น สามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการทำงานภาคสนาม การทำงานภายในสถานที่ การออกไปทำกิจกรรมองค์กรภายนอก หรือการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เนื่องจากเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงาน อย่างเสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์มโดยส่วนใหญ่นั้นออกแบบมาให้มีความเป็นกึ่งทางการ จึงทำให้สามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาส

 

สีของยูนิฟอร์มพนักงานส่งผลด้านจิตวิทยาอย่างไร?

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ายูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานนั้นมีความสำคัญทั้งในแง่ของความรู้สึก การสร้างภาพจำ สร้างเอกลักษ์ สร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งแก่องค์กร และผู้ที่สวมใส่แล้วนั้น สีสันของเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานก็ส่งผลด้านจิตวิทยาเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์มีการตอบสนองต่อสีสันที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการเลือกสีของเสื้อฟอร์มพนักงานก็ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกทั้งแก่ผู้ที่สวมใส่ และผู้ที่พบเห็น

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีแดง มักจะพบเห็นได้บ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หรืออาหารหวาน เนื่องจากสีแดงนั้น ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวา สดใส ร่าเริง อีกทั้งสีแดงยังส่งผลให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นด้วย

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีส้ม มักจะพบเห็นได้บ่อยในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเช่นเดียวกัน รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับการบริการต่างๆ เพราะเสื้อฟอร์มพนักงานสีส้มนั้น ให้ความรู้สึกที่ดูสะดุดตา เป็นมิตร มีความสดใส ทั้งยังให้ความรู้สึกที่ทันสมัย ดูมีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะให้บริการ หรือปฏิบัติงานในหน้าที่

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีเหลือง ให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่น ในขณะเดียวกันก็มีดูสะดุดตา ร่าเริง จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสีที่ได้รับความนิยมในด้านงานบริการ และร้านอาหาร ทั้งนี้เสื้อฟอร์มพนักงานสีเหลืองยังช่วยสร้างบรรยากาศความรู้สึกสดชื่นในการทำงานได้ด้วย

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีเขียว มักพบได้บ่อย ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ พืชพรรณต่าง ๆ นอกจากนี้เสื้อฟอร์มพนักงานสีเขียวยังให้รู้สึกถึงความสดชื่น สดใส มีความสมดุล ความสงบ และช่วยลดความเครียด

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีฟ้า เป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความสงบสุข ความซื่อสัตย์ มองดูแล้วสบายตา แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่มั่นคง น่าเชื่อถือ และความเป็นส่วนตัว มักพบเห็นเสื้อฟอร์มสีฟ้าจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือธุรกิจที่ต้องการความเชื่อมั่น เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี, ธุรกิจด้านสุขภาพ และความงาม, ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร, ธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกถึงความสุภาพ หนักแน่น แต่ไม่ดูเข้มงวดจนเกินไป ทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกสงบ สบายใจ

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีม่วง ให้ความรู้สึกหรูหรา จึงเหมาะสำหรับการเป็นเสื้อฟอร์มของพนักงานในธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่มีความงดงาม หรูหรา ดูสง่า ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม, สายการบิน เป็นต้น ในทางกลับกันสีม่วงนั้นก็ส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง จึงอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีเทา ให้ความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ มั่นคง น่าเชื่อถือ จึงเป็นสีที่เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความเอาใจใส่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมั่นคง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลด้านกฎหมาย, การให้บริการด้านความปลอดภัย, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีน้ำตาล ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ น่าเชื่อถือ และความเป็นอิสระ จึงเหมาะกับธุรกิจด้านร้านอาหาร และเครื่องดื่ม, ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และธรรมชาติ หรือธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เป็นต้น

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีดำ ให้ความรู้สึกถึง ความเข้มแข็ง มีอำนาจ ความเป็นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือการให้บริการทางการเงิน, ธุรกิจด้านกฎหมาย, ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงานสีขาว ให้ความรู้สึกที่สื่อถึงความสดใหม่ ความบริสุทธิ์ และสะอาด ทั้งยังสามารถตีความได้ถึงการเริ่มต้นใหม่ หลาย ๆ ธุรกิจจึงมักเลือกเสื้อฟอร์มพนักงานเป็นสีขาว


การเลือกยูนิฟอร์มพนักงานนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทำธุรกิจ และต้องการเสื้อฟอร์มพนักงานสำหรับธุรกิจของตนเอง ก็อาจต้องพิจารณาถึงสีของเสื้อ เพราะนอกจากจะส่งผลในด้านจิตวิทยาแล้วนั้น สีของเสื้อยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานได้อีกด้วย การจับคู่สีให้ดูโมเดิร์นขึ้นโดยไม่ผิด CI บริษัท หรือสามารถเพิ่มลูกเล่นที่เป็นชิ้นอื่น เช่น หมวกแก๊บบริษัท เสื้อกันหนาวมีฮู้ดบริษัท เสื้อแจ็คเก็ตบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถนำสิ่งเหล่านี้มามิ๊กซ์แอนด์แมทช์กันเองได้ เพิ่มความสนุกในการแต่งตัวมาทำงาน

 

บริษัท ทอฟฟี่ บูติก จำกัด โรงงานผลิตเสื้อโปโล และโรงงานรับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดยูนิฟอร์มพนักงานทุกรูปแบบ รับผลิตเสื้อช็อป ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน รับทําเสื้อโปโล เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม เสื้อโปโลพนักงาน สามารถผลิตได้ตามแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ ให้บริการโดยทีมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ และตัดเย็บ และยังเป็น One Stop Service ครบทั้งเรื่องผ้า เรื่องรูปแบบในการตัดเย็บ คัดสรรวัตถุดิบ เนื้อผ้าที่ได้คุณภาพ มีระบบงานพิมพ์-งานปักเอง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ การันตีด้วยประสบการณ์ในการรับผลิตเสื้อกว่า 30 ปี และผลงานจากลูกค้าองค์กร บริษัทต่าง ๆ มากมาย

 

ติดต่อรับบริการและติดตามข่าวสาร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้ที่
โทร. 02-874-0205-7
มือถือ : 084-099-3799, 095-639-6142
Line : @toffyboutique
Facebook : https://www.facebook.com/toffyboutique/
Email : sales@toffyboutique.com

Comments are closed.