เสื้อโปโลพนักงาน เทรนด์เสื้อฟอร์มพนักงานขององค์กรรุ่นใหม่

เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อฟอร์มพนักงานขององค์กรรุ่นใหม่

เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม เสื้อฟอร์มพนักงานที่สวมใส่สบายใช้ยังไงก็ไม่ตกยุค

สื้อโปโลพนักงาน

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ ๆ ต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีความคิดนอกกรอบ ไม่ชอบระเบียบแบบแผน มีแนวทางอิสรเสรี การที่จะให้อยู่ในระบบอาจเป็นเรื่องยาก แต่เชื่อเถอะว่าองค์กร หน่วยงาน กลุ่มต่าง ๆ ก็ยังต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความภาคภูมิใจ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากความมีระเบียบแบบแผนเดียวกันก่อน นั้นก็คือ การอยู่ภายใต้ยูนิฟอร์มพนักงานเดียวกัน นั่นเอง

ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ส่วนใหญ่มักเห็นกันในรูปแบบของข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล นักศึกษา นักเรียน ฯลฯ แต่ในส่วนของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีเรื่องของชุดยูนิฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ถ้าจะให้อธิบายกันแล้ว ยูนิฟอร์ม Uniform ก็คือ รูปแบบ หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สื่อออกมาในทิศทางเดียวกันลักษณะเหมือนกันโดยการสวมใส่เสื้อผ้า หรือชุดทำงาน การสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มในการทำงานถือเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทำงาน ไม่ต้องเลือกชุดในการใส่แต่ละวัน ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้า ไม่มีการเปรียบเทียบ ทุกคนใส่เหมือนกัน มีความเป็นทีม สร้างความเป็นอัตภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ในธุรกิจ โฆษณาสินค้าและบริการ ลดค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องแต่งกายให้พนักงาน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานให้รักษาภาพพจน์ทำให้ดูเป็นมืออาชีพ ได้อีกด้วย

ยูนิฟอร์มพนักงานถือเป็นส่วนหนึ่งในภาพลักษณ์ขององค์กรที่สื่อสารออกมาสู่สาธารณะ จึงต้องมีการออกแบบด้วยความใส่ใจ เสนอไอเดีย ให้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับธุรกิจ สัญลักษณ์ โลโก้ ของบริษั ทหรือองค์กรนั้น ๆ ให้เรียบหรูดูดี คล่องตัว ใช้งานสะดวกเหมาะกับการทำงานในแต่ละหน้าที่ และกิจกรรม ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องการใส่ชุดยูนิฟอร์มทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจจะไม่รวมถึงสายงานการตลาด และประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีความต้องการการเป็นอิสระในการแต่งตัวมากกว่าสายงานอื่น ๆ หรือบริษัททางยุโรป อเมริกา หรือตะวันตก ก็มักจะไม่สนเรื่องของยูนิฟอร์มพนักงานมากนัก มักให้สวมใส่ตามอิสระ แต่หากเป็นกลุ่มงานโรงงานอุตสาหกรรมเอเชีย โดยเฉพาะโรงงานญี่ปุ่นแล้วหละก็ จะเห็นได้บ่อยครั้งในการใช้ยูนิฟอร์มพนักงานเป็นประจำ ซึ่งต้องการให้ง่ายต่อการจัดการ เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบในการทำงาน และการควบคุม รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าได้นั่นเอง


ลักษณะชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

แบบเฉพาะเจาะจง : ข้าราชการ หน่วยงานรัฐ เช่น แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ครู เป็นต้น ซึ่งจะมียูนิฟอร์มพนักงานโดยเฉพาะ ถูกระเบียบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แบบไม่เฉพาะเจาะจง : เอกชน รัฐวิสาหกิจ เช่น ชุดยูนิฟอร์มพนักงานธนาคาร วิศวกร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้น ชุดยูนิฟอร์มพนักงานจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละองค์กร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำต่อผู้พบเห็น และลูกค้าโดยสมบูรณ์แบบ

รูปแบบที่พบเห็นได้โดยทั่วไปของชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เป็นดังนี้

 1. สูท ยูนิฟอร์มพนักงานประเภทนี้ ต้องการความเป็นทางการสูง ซึ่งอาจจะใช้กับผู้บริหารระดับสูง ต้องมีการติดต่อเจรจา ต้องมีความน่าเชื่อถือ ดูดี มาดเท่ห์ ใส่แล้วดูภูมิฐาน

 2. เสื้อกั๊ก มักใช้สวมทับกับชุด หรือเสื้อใด ๆ เน้นความง่าย ๆ สบาย ๆ อาจจะเห็นได้จากส่วนงานของเจ้าหน้าที่การปกครอง โรงงานญี่ปุ่น เป็นต้น

 3. เสื้อแจ็กเกต/เสื้อคลุม นำไปประยุกต์สวมใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลาย ทั้งชาย และหญิง ใส่ทับได้ทั้งเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต ชุดเดรส ดูดี เรียบง่าย เสื้อฟอร์มพนักงานประเภทนี้ สามารถกันแดด กันลม กันหนาวได้ พบเห็นได้บ่อยสำหรับพนักงานส่งเอกสาร หรือไรเดอร์ต่าง ๆ

 4. เสื้อช็อป รูปแบบเฉพาะ มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานช่าง ซ่อมบำรุง ต่าง ๆ ซึ่งมักเน้นเรื่องความปลอดภัย ใช้แบบ และเนื้อผ้าเฉพาะ ซึ่งอาจต้องใช้คุณสมบัติพิเศษ ในเรื่องความทนทาน ป้องกันสะเก็ดไฟ ไฟฟ้าสถิต ป้องกันอันตรายระหว่างปฏิบัติงานได้

 5. เสื้อเชิ้ต เป็นยูนิฟอร์มพนักงานที่มีความเรียบหรู เป็นทางการ น่าเชื่อถือ ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ มักเห็นได้จากพนักงานขายตามโชว์รูม เจ้าหน้าที่ที่ต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้า เน้นเรื่องความสุภาพ เป็นหลัก

 6. เสื้อยืด ถือเป็นยูนิฟอร์มพนักงาน ที่สะดวก ง่าย ๆ ไม่เป็นทางการมากนัก ใส่แล้วคล่องตัว ระบายอากาศได้ดี เหมาะกับลักษณะงานสบาย ๆ ไม่มีพิธีรีตรองมากมายนัก

 7. ชุดเดรส สามารถออกแบบให้เข้ากับธีมขององค์กร ส่วนใหญ่จะเห็นได้จากพนักงานในศูนย์เสริมความงาม ที่ต้องการความดูดีพร้อมกับพนักงานที่ต้องสวยงามดูดีตลอดเวลา

 8. เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม เสื้อคอปก เนื้อผ้ามีให้เลือกมากมาย หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบ เลือกสีสันสลับลายได้ตามใจต้องการ ใส่ได้ทุกโอกาส สุภาพ กึ่งเสื้อยืด และเสื้อเชิ้ต

โดย ณ ปัจจุบันเทรนด์การใส่เสื้อฟอร์มพนักงานขององค์กรรุ่นใหม่ เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม จะถือเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทุก ๆ องค์กร ทุกภาคธุรกิจ ทุกภาคส่วน ซึ่งเสน่ห์ของหลักของเสื้อโปโลพนักงานนั่นก็คือความเป็นกลาง ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ใช้ใส่ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ 

ความนิยมในการเลือกใช้ยูนิฟอร์มพนักงานในรูปแบบเสื้อโปโลพนักงาน เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม ประกอบด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

 1. ความเป็นกลางของลักษณะเสื้อโปโลพนักงาน ใส่กับอะไรก็เหมาะเจาะ : เสื้อโปโลยูนิฟอร์มสามารถใส่แบบแนวทางการ หรือใส่แบบไปรเวท ก็ได้เช่นกัน พร้อมกันนี้สามารถเลือกใส่ให้เข้ากับชิ้นล่าง จะเป็นกางเกง หรือกระโปรงได้อย่างลงตัว หรือการใส่สูท หรือเสื้อนอกทับก็ดูเรียบร้อย ได้ทุกแนวทุกสไตล์ กึ่งทางการ ขึ้นอยู่กับกาลเทศะที่จะต้องเลือกใช้งานเท่านั้นเอง

 2. มีแบบให้เลือกหลากหลาย : เสื้อโปโลพนักงานมีแบบให้เลือกมากมาย หลายสีสัน ตามความต้องการของลูกค้า ให้เหมาะกับธุรกิจ หรือภาพลักษณ์องค์กรของตนเองให้มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างภาพจำให้กับลูกค้าได้ ทั้งแบบเรียบหรูดูแพง แบบทันสมัย สีสันฉูดฉาดสะดุดตา  หรือแบบเรียบง่าย เลือกแบบให้เป็นอัตลักษณ์ให้ผ่านออกมาในรูปแบบของเสื้อโปโลพนักงานได้ทันที ทั้งสีสัน และดีไซน์ของเสื้อล้วนสามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ

 3. ใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย : ด้วยเสื้อโปโลยูนิฟอร์มมีให้เลือกเนื้อผ้าอย่างหลากหลาย โดยมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ตามสภาพสภาวะในการปฏิบัติงาน ลักษณะผ้าบางชนิดสามารถระบายอากาศ ระบายความร้อนได้ดี ไม่อับชื้น ซับเหงื่อได้ หากเลือกให้เหมาะกับลักษณะงานแล้ว จะทำให้สวมใส่ได้อย่างสบายตัวสบายใจ ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ซักทำความสะอาด ตากแดด ผึ่งลมได้ตามปกติ แถมบางชนิดไม่ต้องรีดก็ได้เช่นกัน

 4. ราคาไม่แพง : เสื้อโปโลยูนิฟอร์มนั้น สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีราคาไม่แพง ยิ่งหากแบบไม่ยุ่งยาก  และมีจำนวนในการสั่งผลิตมากขึ้นด้วยแล้ว ราคาไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอน

 5. หาซื้อง่าย ผลิตไม่นาน : ด้วยการที่เสื้อโปโลพนักงานได้รับความนิยมสูง แบบพื้นฐาน สีทั่วไป จะมีให้เลือกมากมาย สามารถหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งหากเป็นแบบตามที่ต้องการก็จะใช้เวลาในการผลิตเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเอง

 6. สร้างเอกลักษณ์ : สามารถสร้างแบรนด์ได้จากเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม ด้วยการเลือกแบบ สีสันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พร้อมทั้งประทับสัญลักษณ์ โลโก้ หรือข้อความลงบนเสื้อฟอร์มพนักงาน ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ถือเป็นการโปรโมท และโฆษณาธุรกิจ และองค์กรไปในตัว


ยูนิฟอร์มพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ ก็ตาม นอกจากการเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังสร้างความภูมิใจให้กับพนักงานผู้สวมใส่ด้วย จึงต้องดูดี เรียบหรู เหมาะสม สะดวกสบาย การจะเลือกผลิต เสื้อโปโลพนักงานนั้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน และพ่วงด้วยการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตนของบริษัท ธุรกิจ หรือกิจกรรม ที่ต้องการสื่อสารออกมา รวมถึงอยู่ในงบประมาณที่ได้วางไว้ เพื่อให้ได้เสื้อโปโลพนักงานใส่ในองค์กรอย่างภาคภูมิใจ สะท้อนจุดยืนขององค์กร ยกระดับแบรนด์ในธุรกิจ ช่วยในการสื่อสารกับลูกค้า เพิ่มยอดขาย และความประทับใจไปอีกขั้น หากแม้พ้นสภาพการเป็นพนักงานงานในองค์กรใด ๆ แล้ว ก็ไม่สามารถใส่ยูนิฟอร์มพนักงานนั้น ๆ ได้อีก จึงต้องถือเป็นความภาคภูมิใจได้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ใส่ยูนิฟอร์มพนักงานเหล่านั้น ณ ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว


บริษัท ทอฟฟี่ บูติก จำกัด โรงงานผลิตเสื้อโปโล และโรงงานรับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อฟอร์มพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มพนักงานทุกรูปแบบ รับผลิตเสื้อช็อป ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน รับทําเสื้อโปโล เสื้อโปโลยูนิฟอร์ม เสื้อโปโลพนักงาน และเสื้อฟอร์มพนักงาน เสื้อทีมทุกรูปแบบ สามารถผลิตได้ตามแบบตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการ ให้บริการโดยทีมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ และตัดเย็บ และยังเป็น One Stop Service ครบทั้งเรื่องผ้า เรื่องรูปแบบในการตัดเย็บ คัดสรรวัตถุดิบ เนื้อผ้าที่ได้คุณภาพ มีระบบงานพิมพ์-งานปักเอง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ การันตีด้วยประสบการณ์ในการรับผลิตเสื้อกว่า 30 ปี และผลงานจากลูกค้าองค์กร บริษัทต่าง ๆ มากมาย 

 

ติดต่อรับบริการและติดตามข่าวสาร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้ที่
โทร. 02-874-0205-7
มือถือ : 084-099-3799, 095-639-6142
Line : @toffyboutique
Facebook : https://www.facebook.com/toffyboutique/
Email : sales@toffyboutique.com

Comments are closed.