ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง โดยชำระมัดจำ 40% หลังเปิดใบสั่งซื้อ และสรุปแบบเสื้อ ส่วนที่เหลือชำระในวันส่งมอบสินค้า