ลูกค้าที่เราได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานด้วย มีทั้งองค์กรระดับเล็กที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเอง เป็นของพรีเมี่ยมแจกลูกค้า เป็นเสื้อพนักงานในองค์กรไปจนถึงองค์กรใหญ่ ผลิตสินค้าแบรนด์ขายทั้งในและนอกประเทศ เรามีประสบการณ์มากว่า 30 ปีในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ไว้วางใจเรา