Knitted or Woven

|

ประเภทของผ้า (Fabrics) ผ้า (Fabrics) คือ วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรือวัสดุพื้นฐานเหล่านี้รวมกัน แบ่งได้ 2 แบบคือ แบ่งตามลักษณะการถักทอ และแบ่งตามเนื้อผ้าหรือเส้นใยผ้า การแบ่ง ผ้า (Fabrics)  ตามลักษณะการทอนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ผ้ายืด หรือ ผ้าถัก (knitted fabrics) 2.ผ้าทอ (woven fabrics) 3.ผ้าที่มีวิธีการผลิตแบบอื่น (nonwovens)   ผ้ายืด หรือ ผ้าถัก (knitted fabrics)        ผ้ายืด … Read More